Popis

Sada 10 kusov 3V gombíkových (mincových) monočlánkov značky SONY s nominálnou kapacitou 220 mAh a bez možnosti ďalšieho nabitia (jednorazové použitie). Určené pre malé elektro spotrebiče ako napr. cyklopočítače, pulzomery, snímače, LED osvetlenie,… <br /> Použiteľné v teplotnom rozmedzí: -20*C až 70*C. <br /> Chemické zloženie: Li-MnO2 (lithium – oxid manganičitý). <br /> Rozmery: 20 mm (priemer), 3,2 mm hrúbka. <br /> Hmotnosť: 3,1 g <br /> <br /> Na monočlánky sa záruka nevzťahuje! <br /> <br /> UPOZORNENIE: Monočlánky nesmú byť po skončení životnosti likvidované s bežným komunálnym odpadom. Odovzdajte ich v zberni triedeného odpadu alebo u predajcu na ďalšiu recykláciu nebezpečného odpadu. Nerozoberajte monočlánky ani ich nevhadzujte do ohňa! Hrozí tak nebezpečenstvo výbuchu!