Popis

<br /> • homologizované biele odrazové sklo s bočnou viditeľnosťou, vďaka čomu sa zvyšuje Vaša bezpečnosť v cestnej premávke <br /> • súčasťou odrazky je aj držiak, ktorý je určeny na vidlicu <br /> • rozmery odrazky : 52 x52mm <br /> • homologizácia : E IV A, BS, K