Popis

<p>Veľmi kompaktn&yacute;, prehľadn&yacute; a spoľahliv&yacute; <strong><span style=“color:#b22222″>12-funkčn&yacute;</span></strong>&nbsp;<strong><span style=“color:#b22222″>cyklopoč&iacute;tač s bezdr&ocirc;tov&yacute;m&nbsp;prenosom</span></strong>, vhodn&yacute; pre rekreačn&eacute; &uacute;čely alebo zač&iacute;naj&uacute;cich hobby&nbsp;cyklistov. Pon&uacute;ka dostatok z&aacute;kladn&yacute;ch inform&aacute;ci&iacute; o r&yacute;chlosti, vzdialenosti, či dĺžke trvania jazdy. Jednoduch&aacute; a intuit&iacute;vna obsluha vďaka jedn&eacute;mu tlačidlu a <strong><span style=“color:#b22222″>voliteľn&eacute; zobrazovanie r&yacute;chlosti veľk&yacute;mi a dobre čitateľn&yacute;mi č&iacute;slicami</span></strong> (funguje len počas jazdy&nbsp;po navolen&iacute; tohto režimu zobrazovania).<br />
<br />
<span style=“color:#b22222″><strong>Funkcie:&nbsp;</strong></span></p>

<p>&bull; aktu&aacute;lna r&yacute;chlosť&nbsp;<br />
&bull; priemern&aacute; r&yacute;chlosť – AVG<br />
&bull; maxim&aacute;lna r&yacute;chlosť – MAX<br />
&bull; dĺžka aktu&aacute;lnej jazdy -&nbsp;DST<br />
&bull; porovnanie aktu&aacute;lnej a priemernej r&yacute;chlosti – SPEED PACER<br />
&bull; celkovo najazden&aacute; vzdialenosť – TOTAL DST<br />
&bull; čas aktu&aacute;lnej jazdy – RTM&nbsp;<br />
&bull; hodiny (form&aacute;t času 12 / 24)&nbsp;<br />
&bull; voliteľn&yacute; režim&nbsp;zobrazovania r&yacute;chlosti veľk&yacute;mi č&iacute;slicami cez cel&yacute; displej (iba počas jazdy)<br />
&bull; Auto SCAN – automatick&aacute; rot&aacute;cia nameran&yacute;ch hodn&ocirc;t (s možnosťou nastavenia frekvencie / doby&nbsp;&nbsp;zobrazovania v rozmedz&iacute;&nbsp;3 – 30 sek&uacute;nd)<br />
&bull; Auto START / STOP – pohybov&yacute; senzor pre automatick&eacute; zapnutie / vypnutie merania počas jazdy<br />
&bull;&nbsp;indik&aacute;tor stavu monočl&aacute;nku<br />
&bull; &uacute;sporn&yacute; režim (po 30 min&uacute;tach bez aktivity)</p>

<p><strong><span style=“color:#b22222″>Technick&eacute; &scaron;pecifik&aacute;cie:</span></strong></p>

<p>&bull; rozmery: 45 x 40 x 15,2 mm&nbsp;(cyklopoč&iacute;tač), sn&iacute;mač r&yacute;chlosti: 60 x 30 x 9,7 mm<br />
&bull; hmotnosť: 18,6 g (cyklopoč&iacute;tač), &nbsp;9 g (sn&iacute;mač r&yacute;chlosti)<br />
&bull; nap&aacute;janie: 2 x monočl&aacute;nok CR 2032 &nbsp;3V<br />
&bull; prev&aacute;dzkov&aacute; / skladovacia teplota: 0* – 50*C &nbsp;/ – 10* – 60* C<br />
&bull; odoln&yacute; voči dažďu a striekaj&uacute;cej vode</p>

<p><strong><span style=“color:#b22222″>Možnosť dok&uacute;penia voliteľn&eacute;ho silik&oacute;nov&eacute;ho držiaku pre sn&iacute;mač r&yacute;chlosti – k&oacute;d 001027.</span></strong></p>

<p><strong><span style=“color:#b22222″>Obsah balenia:</span></strong> cyklopoč&iacute;tač, sn&iacute;mač r&yacute;chlosti, 2 monočl&aacute;nky CR 2032, magnet&nbsp;do v&yacute;pletu, protisklzov&eacute; podložky (na vidlicu a kormidlo), sťahovacia p&aacute;ska&nbsp;na uchytenie sn&iacute;mača, gumov&yacute;&nbsp;upevňovac&iacute;&nbsp;O-kr&uacute;žok&nbsp;na kormidlo a n&aacute;vod&nbsp;v SK, CZ, HU, PL, SI a EN&nbsp;jazyku.</p>

<p><strong><span style=“color:#b22222″>N&aacute;vod na mont&aacute;ž a použ&iacute;vanie</span></strong> je dostupný v hornej z&aacute;ložke <strong><span style=“color:#b22222″>NA STIAHNUTIE.</span></strong></p>